Önder Çalbay

Mustafa Çelikcan

Rafet HODO

Çınar Halı

Atatürkçü Düşünce Derneği Simav Şubesi

MovieLand Film, Müzik ve Oyun Merkezi

GamePlex Anonim Şirketi

Deniz ÖCAL